VAL ES

Fundació Caixa Rural Vila-real
Fundació Caixa Rural Vila-real

Fundació Caixa Rural Vila-real

Fundació Caixa Rural Vila-real va ser constituïda el 15 d’octubre de 1998 com la institució que assumeix el compromís social de Caixa Rural Vila-real. La Fundació entén el seu compromís social com la voluntat per part de tots els que en formen part; patrons, empleats, col·laboradors, beneficiaris, etc., d’aportar valor social al seu entorn, utilitzant per a això totes les vies, competències, habilitats, mitjans o recursos de qualsevol naturalesa que tinga al seu abast. Durant aquests anys, la Fundació s’ha consolidat com una entitat influent en la ciutat de Vila-real tant per la seua labor social com pel fet de ser una gran promotora de l’economia local. A més a més, el seu grau de participació en la vida associativa de la ciutat és molt elevat, doncs són més de 200 les associacions amb les que ha mantingut algun tipus de col·laboració durant l’exercici 2016. L’Ajuntament de Vila-real, La Cooperativa Catòlic Agràriai i per suposat, la Caixa Rural de Vila-real són entitats estretament vinculades a la Fundació, amb les quals coopera contínuament per tal d’obtenir sinergies i millorar l’entorn de la societat vila-realenca.